Encyklopedie Plzně

Pobyt Václava IV. v Plzni

Pobyt Václava IV. v Plzni


  • 14. 7. 1395 (14. - 21. 7. 1395)


  • charakteristika

    Václav IV., římský a český král, pobýval v Plzni. Důvodem bylo shromažďování vojska před zamýšleným tažením do jižních Čech proti opoziční panské jednotě a rakouským vévodům Albrechtu III., jeho synovi Albrechtu ml. (IV.) a synovci Vilémovi, vévodovi štýrskému a korutanskému, kteří jednotu podporovali.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 04. 02. 2019