Encyklopedie Plzně

Slavnost blahořečení Jana Nepomuckého

Slavnost blahořečení Jana Nepomuckého


  • 25. 6. 1721 


  • charakteristika

    Místodržící Českého království zaslali pokyn krajským hejtmanům, aby v Plzni oznámili, že se v Praze 4. července 1721 koná slavnost blahořečení Jana Nepomuckého.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 14. 03. 2019