Encyklopedie Plzně

Zahájení sněmu

Zahájení sněmu


  • 12. 10. 1720 


  • charakteristika

    Na sněm zahájený toho dne byli povinně vysláni dva delegáti z každého českého královského města a mohli se účastnit celého jednání. (Pražská města, Plzeň, ale i Rokycany poslaly tři delegáty). Byla to v pobělohorské době ojedinělá událost, která se do roku 1847 opakovala jen při korunovacích českých králů a královen. Důvodem byla panovníkova žádost stavům, aby přijali pragmatickou sankci, jež upravovala nástupnictví trůnu i po vymření Habsburků po meči.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 14. 03. 2019