Encyklopedie Plzně

Žádost Ignáce Wisingera

Žádost Ignáce Wisingera


  • 13. 12. 1717 


  • charakteristika

    Ignác Wisinger požádal městskou radu o dovolení, aby směl vyzdobit malbou oltář do kaple sv. Trojice ve františkánském kostele v Plzni.Po zhotovení díla chce žádat o udělení městského práva. Malbu udělal, městské právo získal a mimo jiné vyzdobil oltář sv. Ostatků v chrámu sv. Bartoloměje.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 14. 03. 2019