Encyklopedie Plzně

Zemský sněm zasedal v Plzni

Zemský sněm zasedal v Plzni


  • 7. 12. 1713 


  • charakteristika

    Z důvodu epidemie byl zemský sněm o sv. Barboře (4. prosince) zahájen se zpožděním na radnici v Plzni. Protože se nemohla účastnit Kutná Hora, zasedli hostitelé mimo pořadí na druhém místě ve stavu městském před Českými Budějovicemi. Z výjimky chtěli učinit pravidlo a ještě v prosinci žádali Karla VI., aby podle privilegia Ferdinanda I. mohli druhé místo zaujmout trvale. O kompromisu dosaženém roku 1694 se nezmínili ani slovem.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 14. 03. 2019