Encyklopedie Plzně

Plzeňský arciděkan získává osobní privilegia

Plzeňský arciděkan získává osobní privilegia


  • 29. 11. 1708 


  • charakteristika

    Pražská konzistoř předala plzeňskému arciděkanu Jindřichu Vilému Pecháčkovi osobní privilegium, podle něhož směl užívat biskupské odznaky v celém pražském arcibiskupství, nejen v Plzni. Šlo o odměnu za Pecháčkovu vzornou práci v mnoha oborech duchovní správy.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 14. 03. 2019