Encyklopedie Plzně

Nedbalí strážní

Nedbalí strážní


  • 29. 3. 1694 


  • charakteristika

    Za nedbalost ve strážní službě byli potrestáni Tobiáš Ribenecker, Tobiáš Fegal a Jiří Chaloupka. Při službě v noci "přehlédli" příjezd bavorského vyslance, který chtěl být vpuštěn do města, aby navázal kontakt s představiteli města.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 13. 03. 2019