Encyklopedie Plzně

Zpráva o struktuře a činnosti latinské školy

Zpráva o struktuře a činnosti latinské školy


 • 20. 5. 1677 


 • ulice

  náměstí Republiky


 • charakteristika

  Arciděkan Jan Alexius Čapek podal pražskému arcibiskupu Janu Bedřichu hraběti z Valdštejna obsáhlou písemnou zprávu o struktuře a činnosti plzeňské městské latinské školy. Teprve na základě tohoto textu si dnes můžeme udělat podrobnou představu o činnosti ústavu, který stále ještě udržoval dobrou úroveň vzdělání, ale školu nyní mohla využívat jen úzká vrstva patriciátu.


 • prameny, literatura


 • události

  18. 4. 1733
  Účet za přípravu divadelního představení 1635
  Plzeňští absolventi pražských vysokých škol 26. 11. 1592
  Otevření městské školy


 • autor

  DM


Aktualizováno: 13. 03. 2019