Encyklopedie Plzně

Stížnost na účet za kata

Stížnost na účet za kata


  • 30. 10. 1673 


  • charakteristika

    Maxmiliána Kateřina hraběnka z Khanu si stěžovala českému místodržitelství na příliš vysoký účet, který jí za popravu jejích dvou poddaných vystavil plzeňský kat. Místodržící uvedeného dne tlumočili stížnost plzeňské městské radě a požádali ji o vyšetření. Rada potvrdila správnost katova účtu.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 11. 03. 2019