Encyklopedie Plzně

Křtění židovských dětí

Křtění židovských dětí


  • 13. 6. 1671 


  • charakteristika

    V kostele sv. Bartoloměje byl pokřtěna židovská dívka a dáno jí jméno Marie Magdalena. Později následovalo ještě několik dalších židovských dětí. Křty byly prováděny slavnostním způsobem, konali je vysocí duchovní hodnostáři, kmotry byli primátor s manželkou nebo významní měšťané.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 11. 03. 2019