Encyklopedie Plzně

Právo volné testace

Právo volné testace


  • 19. 9. 1372 


  • charakteristika

    Karel IV., římský císař a český král, udělil všem obyvatelům Plzně právo volné testace majetku. Zemřel-li by kdo bez závěti a zákonných dědiců obojího pohlaví, má jeho majetek spadnout na nejbližší příbuzné.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 31. 01. 2019