Encyklopedie Plzně

Spor mezi Höffnerem a Martinicem

Spor mezi Höffnerem a Martinicem


 • 8. 10. 1655 


 • charakteristika

  Městská rada rozhodla ve sporu Jiřího Höffnera s Tomášem Martincem. Höffner nedodržel jakousi smlouvu, protože byla psána česky a on česky neuměl. Konšelé rozhodli, že to není důvod k nedodržení smlouvy a uložili Höffnerovi peněžitou pokutu. Obnos měl být vynaložen na opravu městských hradeb.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 11. 1735
  První dochovaná úřední německá listina 1724
  Vedení úřadů v češtině


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019