Encyklopedie Plzně

Úřední vizitace města

Úřední vizitace města


 • 12. 2. 1655 


 • charakteristika

  Pro potřeby celozemského katastru zvaném berní rula provedena úřední vizitace města. Zjistila, že z celkového počtu 211 měšťanů v Plzni se živilo výlučně řemesly a živnostmi jen 91 (43 %) měšťanů, ostatní byli výlučně zemědělci nebo jim zemědělství sloužilo jako hlavní zdroj obživy. Výsledek ukazuje převážně agrární charakter města po třicetileté válce. Podle údajů téhož katastru utrpěly za třicetileté války nejvíce škod vesnice ležící přímo v blízkosti města, zejména Skvrňany, Doubravka, Červený Hrádek.


 • prameny, literatura


 • události

  1667
  Opravy a doplňování údajů berní ruly


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019