Encyklopedie Plzně

Plzeň opustila vojenská posádka

Plzeň opustila vojenská posádka


 • 11. 10. 1652 


 • charakteristika

  Primátor Theofil Kleo z Roudné oznámil starším obecním, že vojenská posádka náhle opustila město a nepožádala vůbec purkmistrovský úřad, aby nechal vojáky vystřídat ve strážní službě, takže "brány nyní neopatřené zůstávají". Vedení městské správy okamžitě rozhodlo, že do strážní služby má ihned a každý den nastoupit třináct osob.


 • prameny, literatura


 • události

  14. 3. 1664
  Trest pro strážného


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019