Encyklopedie Plzně

Obnovení sporu o pořadí na sněmech

Obnovení sporu o pořadí na sněmech


 • 16. 3. 1652 


 • charakteristika

  Místodržící Království českého na žádost císaře Ferdinanda III. podal dobrozdání, že plzeňská žádost o právo druhého hlasu a místa po Praze za stav městský na zemských sněmech, obnovená roku 1645, není dostatečně odůvodněná. Přesto Plzeň dále pokládala spor za velmi prestižní a vedla jej až do roku 1694.


 • prameny, literatura


 • události

  14. 9. 1694
  Urovnání sporu o pořadí měst 2. 6. 1660
  Potvrzení privilegií 11. 12. 1628
  Pokračování sporu o pořadí měst na sněmech 22. 1. 1596
  Spor o pořadí měst na sněmech 25. 8. 1547
  Ocenění věrnosti města králi


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019