Encyklopedie Plzně

Příjem brnění od krále Karla IV.

Příjem brnění od krále Karla IV.


  • 6. 1. 1363 


  • charakteristika

    Rychtář, konšelé a obec města Plzně potvrdili, že přijali od Karla IV. taxativně vypočtené kusy brnění, doplnili je na 400 kompletních kusů a zavazují se chovat všechnu zbroj trvale v pořádku pro potřebu královu. První zmínka o městské zbrojnici, která byla skutečně vždy pečlivě udržována a jako unikátní sbírka středověkých a raně novověkých zbraní se dochovala až do dnešních dnů.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 30. 01. 2019