Encyklopedie Plzně

Nová výstavba městských předměstí

Nová výstavba městských předměstí


 • 1649 


 • charakteristika

  Začala nová výstavba městských předměstí, většinou zničených již za mansfeldského obléhání. Při opravách starých a výstavbě nových částí městských hradeb se realizoval nový opevňovací systém, a proto musely při stavbách bastionů ustoupit všechny chalupy a vory, dříve těsně přiléhající k městským zdem.


 • prameny, literatura


 • události

  22. 1. 1645
  Přestavba opevnění pod podplukovníkem La Coronna 19. 9. 1618
  Obležení Plzně hrabětem Arnoštem z Mansfeldu


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019