Encyklopedie Plzně

Spor o obřadech

Spor o obřadech


  • 17. 5. 1647 


  • charakteristika

    Kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu, arcibiskup pražský, rozhodl spor mezi plzeňským arciděkanem Šebestiánem Zbraslavským a městskou radou. Arciděkan kritizoval církevní obřady a obyčeje obvyklé u kostela sv. Bartoloměje, městská rada tyto tradiční obřady hájila. Arcibiskup nařídil, aby "skoro všecky obřady Plzeňských nadále zachovány byly".


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019