Encyklopedie Plzně

Zpráva o průběhu oprav opevnění

Zpráva o průběhu oprav opevnění


 • 2. 3. 1646 


 • charakteristika

  Primátor Theofil Kleo z Roudné oznámil na schůzi městské rady, že velitel plzeňské posádky podplukovník Giovanni La Coronna vede opravy pouze zevních částí plzeňského opevnění, Plzeň bude provádět a financovat renovaci městských zdí, bašt, bran a podobně. Primátor zdůraznil, že toto stanovisko města bylo vedením císařské armády "s milostivou oblibou na vědomí vzato".


 • prameny, literatura


 • události

  22. 1. 1645
  Přestavba opevnění pod podplukovníkem La Coronna


 • stavby

  Bývalé městské opevnění


 • autor

  DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019