Encyklopedie Plzně

Arcivévoda Leopold navštívil Plzeň

Arcivévoda Leopold navštívil Plzeň


  • 4. 12. 1642 


  • charakteristika

    Arcivévoda Leopold, druhorozený syn císaře Ferdinanda III. a pozdější císař Leopold I., navštívil Plzeň, účastnil se mše ve františkánském klášteře a s řeholníky "postní stravu jedl".


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 06. 03. 2019