Encyklopedie Plzně

Plzeňští absolventi pražských vysokých škol

Plzeňští absolventi pražských vysokých škol


 • 1635 (1635 - 1681)


 • charakteristika

  Celkem 42 absolventů plzeňské městské latinské školy studovalo na pražských vysokých školách. Celkem šest příjmení se vyskytuje dvojmo (Boháč, Dvořák, Henzelius, Kašpárek, Rupert, Tanner), dvě příjmení trojmo (Michalides, Peitner). Vyšší vzdělání se tedy v Plzni soustřeďovalo do malého okruhu měšťanských rodin.


 • prameny, literatura


 • události

  20. 5. 1677
  Zpráva o struktuře a činnosti latinské školy 26. 11. 1592
  Otevření městské školy


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019