Encyklopedie Plzně

Událost s chudým žákem

Událost s chudým žákem


  • 6 / 1634 


  • charakteristika

    Chudý žák plzeňské latinské školy, Jan Herynk se poddal ďáblu "tělem, také i duší", aby od něj dostal "každou sobotu 100 tolarů." Je to svědectví o bídném postavení chudých žáků, kteří se v zoufalství a beznaději obraceli ke krádežím, pověrám i k víře v nadpřirozené síly. Jan Herynk zemřel potom jako vážený a bohatý měšťan v Klatovech 21. června 1659.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019