Encyklopedie Plzně

Vydání města císařským

Vydání města císařským


  • 24. 2. 1634 


  • charakteristika

    Valdštejnův plukovník Bernard Haimler, který měl bránit Plzeň proti postupujícím císařským jednotkám, jim město vydal bez boje.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019