Encyklopedie Plzně

Zákoník Majestas Carolina

Zákoník Majestas Carolina


  • 28. 9. 1355 


  • charakteristika

    Karel IV., římský císař a český král, ve svém návrhu zákoníku později zvaném Majestas Carolina zahrnul Plzeň mezi města, která český král v žádném případě nesmí zastavit. I když Karel návrh zákoníků 6. 10. 1355 sám odvolal, ustanovení o Plzni se v praxi dodržovalo. Žádný český panovník ji nikdy nezastavil.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 18. 03. 2019