Encyklopedie Plzně

Třetí pobyt Albrechta z Valdštejna v Plzni

Třetí pobyt Albrechta z Valdštejna v Plzni


 • 26. 11. 1633 


 • charakteristika

  Do Plzně vstoupil potřetí kníže Albrecht z Valdštejna, generalissimu císařské armády, se svým vojskem a dvorem. Už 28. listopadu vytáhl s jedním sborem své armády do Bavorska proti švédskému generálovi princi Bernardu Výmarskému.


 • prameny, literatura


 • události

  10. 12. 1633
  Zimoviště Albrechta z Valdštejna 20. 6. 1632
  Druhý pobyt Albrechta z Valdštejna v Plzni


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019