Encyklopedie Plzně

Vyzbrojení a vystrojení vojska k obraně města

Vyzbrojení a vystrojení vojska k obraně města


 • 31. 10. 1631 


 • charakteristika

  Císařští místodržící v Království českém v očekávání saského vpádu do země nařídili městské radě v Plzni, aby do 6. listopadu vyzbrojila a vystrojila vojsko k obraně města. Velitelem městského vojska rada jmenovala 5. listopadu měšťana Zdeňka Kolence. O další vojenskou pomoc žádali 6. listopadu opata kláštera v Teplé, 22. listopadu císařského generála Baltazara Marradase a bavorského kurfiřta Maxmiliána I.


 • prameny, literatura


 • události

  24. 11. 1631
  Pomoc od generála Marradase


 • autor

  DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019