Encyklopedie Plzně

Žádost o zaslání střelného prachu

Žádost o zaslání střelného prachu


  • 12. 10. 1631 


  • charakteristika

    Plzeňští v dopise císaři Ferdinand II. vyslovili prosbu o zaslání střelného prachu k použití proti "nepříteli", jehož blíže nespecifikovali.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019