Encyklopedie Plzně

Velikonoční dary

Velikonoční dary


  • 7. 4. 1631 


  • charakteristika

    Městská správa darovala k velikonočním svátkům po jednom beránku každému členu městské rady, všem radním písařům, arciděkanovi, úřednímu lékaři, jednoho beránka i františkánům a každé vdově po měšťanech.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019