Encyklopedie Plzně

Ustanovení nového vikáře

Ustanovení nového vikáře


  • 11. 1. 1631 


  • charakteristika

    Pražský arcibiskup kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu ustanovil arciděkanem Štěpána Puchovského vikářem. V roce 1630 rozdělil kardinál Harrach pražskou arcidiecézi na vikariáty (v Plzeňském kraji pracovali tři) jako předpoklad účinnějšího správního ovládnutí území. Puchovský se stal prvním plzeňským arciděkanem, který zároveň zastával hodnost vikáře pro Plzeň a blízké okolí.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 05. 03. 2019