Encyklopedie Plzně

Pozvání na zemský sněm do Prahy

Pozvání na zemský sněm do Prahy


 • 4. 10. 1627 


 • charakteristika

  Ferdinand II., císař římský, král uherský a český, svolal na 14. listopadu do Prahy první zemský sněm po bitvě na Bílé hoře. Zároveň stanovil, že jen šest královských měst, tři pražská, Kutná Hora, Plzeň, České Budějovice, má právo být přítomno celému jednání a sedět na něm. Ostatní města mohla vstoje na katedře vyslechnout jen královskou propozici a pak odejít. Zdůvodňovalo se to nedostatkem místa ve sněmovně. Všechna města dohromady měla podle Obnoveného zřízení zemského z 10. května 1627 na sněmu pouze jeden hlas.


 • prameny, literatura


 • události

  11. 12. 1628
  Pokračování sporu o pořadí měst na sněmech


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 03. 2019