Encyklopedie Plzně

Potvrzení privilegií zlatou bulou

Potvrzení privilegií zlatou bulou


 • 7. 8. 1627 


 • charakteristika

  Ferdinand II., císař římský, král uherský a český, zlatou bulou potvrdil Plzni staré výsady a připojil některé nové. Na rozdíl od ostatních měst byla ponechána plzeňské městské radě plná a neomezená hospodářská, politická i soudní správa, město bylo vyňato z moci podkomořského úřadu a obnovy městské rady měli provádět zvlášť císařem jmenovaní komisaři. Pro hospodářství bylo podstatné ustanovení, že Plzni se mají vrátit její odprodané vesnice, město mělo být osvobozeno od vojenských kvartýrů a nemělo být bráno za ručitele panovnických dluhů. Dostalo svobodné dobytčí trhy, v městských branách se směla vybírat dvojnásobná cla a v jiných městech měly být pro plzeňské obchodníky odstraněny tržní překážky.


 • prameny, literatura


 • události

  14. 7. 2017
  Prohlášení souboru čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň za archivní kulturní památku 1639
  Stížnost na velké vojenské výdaje


 • autor

  DM


Aktualizováno: 04. 03. 2019