Encyklopedie Plzně

Specifikace práv a výsad řezníků

Specifikace práv a výsad řezníků


 • 26. 10. 1341 


 • charakteristika

  Král Jan Lucemburský specifikoval práva a výsady plzeňských řezníků a stanovil sankce za jejich porušení.


 • prameny, literatura


 • události

  8. 4. 1459
  Potvrzení privilegia pro plzeňské řezníky 1. 11. 1339
  Uznání práv a výsad plzeňských řezníků


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 04. 2019