Encyklopedie Plzně

Uznání od papeže Řehoře XV.

Uznání od papeže Řehoře XV.


  • 10. 6. 1623 


  • charakteristika

    Papež Řehoř XV. vyslovil v apoštolském listu Plzeňským uznání za postoj v letech 1618 - 1621 a vyzval je, aby zůstali věrni katolické církvi a také svou statečností aby dávali příklad "národům okolním".


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 04. 03. 2019