Encyklopedie Plzně

Potvrzení práv plzeňským obchodníkům

Potvrzení práv plzeňským obchodníkům


  • 4. 8. 1341 


  • charakteristika

    Jan Lucemburský, král český, potvrdil plzeňským obchodníkům dřívější právo neplatit clo ani mýto ze zboží vezeného do Domažlic a rozšířil osvobození na Přimdu a na Tachov. Privilegium nepřímo ukazuje na přesun významu řezenská cesty jako hlavní obchodní tepny středověkých Čech ve prospěch norimberské cesty (trasy Praha - Norimberk).


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 30. 01. 2019