Encyklopedie Plzně

Příchod Chotěšovského kláštera do Plzně

Příchod Chotěšovského kláštera do Plzně


 • 4. 6. 1618 


 • charakteristika

  Probošt a konvent kláštera v Chotěšově nesdílel iluzi direktorů o neutralitě Plzně v nastalém konfliktu a jeho smírném řešení. Proto se uchýlili 4. června i se 60 vojáky pod ochranu plzeňských hradeb. Až do obložení města 19. září konvent vojáky vydržoval. Pak je platila Plzeň.


 • prameny, literatura


 • události

  19. 9. 1618
  Obležení Plzně hrabětem Arnoštem z Mansfeldu 1. 6. 1618
  Patent proti vyzbrojování Plzně


 • autor

  DM


Aktualizováno: 27. 02. 2019