Encyklopedie Plzně

Dluh výběrčích berně

Dluh výběrčích berně


  • 1. 8. 1616 


  • charakteristika

    Česká komora sdělila nejvyšším zemským úředníkům, že plzeňští měšťané Jan st. Kleo z Roudné, mezitím zemřelý, a Martin Tanner jako krajští berníci Plzeňského kraje za léta 160–1609 zůstali z berně vybrané za uvedená tři léta dlužni 1405 kop 44 grošů 4 denáry. K tomu dlužno připočíst 3100 kop, o které nedokázali upomenou dlužníky berně. Přestože mezi Tannerem a vdovou po Kleovi se vede spor, kdo je povinen částku zaplatit, navrhuje komora vést proti oběma exekuci.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 26. 07. 2019