Encyklopedie Plzně

Císař má zájem o vybudování vedlejšího sídla v Plzni

Císař má zájem o vybudování vedlejšího sídla v Plzni


 • 5. 9. 1606 (5. září - 13. října 1606)


 • charakteristika

  Rudolf II., císař římský, král uherský a český, projevil zájem o vybudování svého vedlejšího sídla v Plzni. Z toho důvodu nařídila česká komora krajskému výběrčímu posudného, radnímu Šebestiánu Pechovskému z Turnštejna a Palatinu, aby z vybraných peněz hned zaplatil 2000 kop grošů míšeňských majiteli domu vedle radnice Jiřímu Krumlovskému mladšímu z Hartenštejna jako cenu za dům. 13. října byl z rozkazu komory zakoupen i sousední dům patřící Bernardu Tomáškovic za 1000 kop grošů míšeňských pro potřeby císaře. V letech 1606 - 1607 byly oba domy stavebně upraveny a vznikl takzvaný císařský dům, který však Rudolf ani žádný jiný Habsburk nikdy neužíval.


 • prameny, literatura


 • události

  21. 5. 1631
  Darování domu císaře Ferdinanda II. 14. 9. 1599
  Rudolf II. a celý dvůr přesídlil do Plzně


 • autor

  DM


Aktualizováno: 25. 02. 2019