Encyklopedie Plzně

Úprava volby a pravomocí konšelů

Úprava volby a pravomocí konšelů


 • 5. 7. 1337 


 • charakteristika

  Jan Lucemburský, král český, vyhověl stížnosti královských měst, mezi nimi i Plzně, a stanovil, že jeho podkomoří královských měst má příště zajíždět do města na vlastní náklady. Městská rada má být obnovována tak, že polovina konšelů má zůstat v nové radě, polovina má být zvolena nově. Konšelé mají ve městě univerzální právo jurisdikce s výjimkou těžkých případů vyhrazených králi. Všichni držitelé městských pozemků jsou povinni platit z nich všechny platy k potřebám města.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 6. 1566
  Finanční vyrovnání za obnovu městské rady 1411
  List Mistra Jana Husa Plzeňským


 • autor

  DM


Aktualizováno: 30. 01. 2019