Encyklopedie Plzně

Druhý pobyt ruské delegace v Plzni

Druhý pobyt ruské delegace v Plzni


 • 17. 5. 1600 (17. - 27. května 1600)


 • charakteristika

  Druhý pobyt poselstva ruského cara Borise Godunova v Plzni. Ruská delegace, jež v lednu 1600 odjela z Plzně do Mergentheimu k císařovu bratru arciknížeti Maxmiliánovi Štýrskému, se po návratu zdržela několik týdnů v Chebu. V Plzni ji přijal Jiří Štěpán ze Šternberka, prezident české komory, který bydlel v Plzni od 16. května v domě radního a kronikáře Šimona Plachého z Třebnice.


 • prameny, literatura


 • události

  4. 10. 1599
  Ruská delegace v Plzni 30. 11. 1593
  Dvě významné návštěvy


 • autor

  DM


Aktualizováno: 25. 02. 2019