Encyklopedie Plzně

Spor o pořadí měst na sněmech

Spor o pořadí měst na sněmech


 • 22. 1. 1596 


 • charakteristika

  Rudolf II., císař římský, král uherský a český, žádal "poctivé" z Kutné Hory o neprodlené vyjádření k stížnosti "opatrných" z Plzně na odpírání 2. pořadí mezi královskými městy na sněmech. Kutná Hora jej krátce po 11. září žádala o zachování svého 2. pořadí proti "nemístným nárokům" Plzně a přiložila dobrozdání čtyř šlechticů, prezidenta české komory Jáchyma z Kolovrat, místokancléře Kryštofa Želenského ze Sebuzína, Abrahama Hrocha a Václava z Kaliště, kteří ji podpořili.


 • prameny, literatura


 • události

  14. 9. 1694
  Urovnání sporu o pořadí měst 16. 3. 1652
  Obnovení sporu o pořadí na sněmech 4. 12. 1617
  Nový spor o pořadí měst na sněmu 29. 4. 1606
  Pokus o prosazení druhého místa na sněmu 2/1601
  Pokračování sporu o pořadí na sněmech
  další události (3)...


 • autor

  DM


Aktualizováno: 25. 02. 2019