Encyklopedie Plzně

Ubytování vojsko pro válku s Turky

Ubytování vojsko pro válku s Turky


  • 21. 5. 1595 (21. května - 10. srpna 1595)


  • charakteristika

    Plzní a okolím několikrát protáhly případně se zde ubytovaly oddíly německého, nizozemského a španělského vojska naverbovaného do války proti Turkům. Jejich přítomnost působila škody a velké hospodářské zatížení města, jeho obyvatel a poddaných.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 25. 02. 2019