Encyklopedie Plzně

Porada delegátů českých královských měst

Porada delegátů českých královských měst


 • 14. 2. 1595 (14. - 20. února 1595)


 • charakteristika

  Den po zahájení generálního sněmu České koruny sešla se na Staroměstské radnici v Praze porada delegátů českých královských měst. Když staroměstský primas zapsal Kutnou Horu na druhém místě po Praze, čtyři plzeňští delegáti v čele s primátorem Šebestiánem Pechovským z Turnštejna reklamovali s odvoláním na privilegium Ferdinanda I. toto místo pro sebe. Císařský rychtář pražských měst Vavřinec Břekovec Šotovský z Javořic je odmítl a odkázal na sněm. Když sněm jeho stanovisko potvrdil s poukazem na zemské zřízení, které je nadřazeno královským privilegiím, Plzeňští na protest opustili sněm ještě před usnesením, zanechavše pouze výpis z privilegia Ferdinanda I.


 • prameny, literatura


 • události

  2/1601
  Pokračování sporu o pořadí na sněmech 5. 1. 1600
  Kníže valašský a vévoda sedmihradský v Plzni 22. 1. 1596
  Spor o pořadí měst na sněmech 4. 5. 1595
  Shromáždění vojenské hotovosti 25. 8. 1547
  Ocenění věrnosti města králi


 • osoby

  Šebestián Pechovský


 • autor

  DM


Aktualizováno: 25. 07. 2019