Encyklopedie Plzně

Plzeň navštívil bratr císaře Rudolfa II.

Plzeň navštívil bratr císaře Rudolfa II.


  • 13. 12. 1593 


  • charakteristika

    Arnošt, arcikníže rakouský, bratr Rudolfa II., přijel s doprovodem více než 800 lidí do Plzně. Cestoval z Prahy do španělského Nizozemí, kde byl ustanoven správce. V Plzni jen obědval a ještě téhož dne pokračoval v cestě.


  • prameny, literatura


  • autor

    DM


Aktualizováno: 20. 02. 2019