Encyklopedie Plzně

Dvě významné návštěvy

Dvě významné návštěvy


 • 30. 11. 1593 


 • charakteristika

  Plzeň toho dne zažila dvě významné návštěvy. Dopoledne přijel papežský legát Ludvík, kardinál a biskup tridentský s doprovodem, cestující z Prahy do Říma. Po vykonání bohoslužby v kostele sv. Bartoloměje byl na útraty města pohoštěn v hospodě a přenocoval zde. V podvečer přijel císařův bratr arcikníže Maxmilián Štýrský, velmistr řádu německých rytířů, cestující z Prahy do Mergentheimu, sídla řádu. I on byl pohoštěn v hospodě a přenocoval. Druhý den oba hosté přijati na radnici, slíbili Plzni svou přízeň a pokračovali každý svou cestou.


 • prameny, literatura


 • události

  17. 5. 1600
  Druhý pobyt ruské delegace v Plzni 24. 1. 1594
  Krátká zastávka Maxmiliána Štýrského v Plzni


 • autor

  DM


Aktualizováno: 20. 02. 2019