Encyklopedie Plzně

Napomenutí nejvyššího hofmistra království Českého

Napomenutí nejvyššího hofmistra království Českého


 • 7 / 1593 (červenec)


 • charakteristika

  Jiří Popel z Lobkovic, nejvyšší hofmistr království Českého, napomínal Plzeňské, že v jejich "katolicky provždy věrném městě" některé osoby chtějí znovu zavést "nové náboženství." Žádal, aby to netrpěli a podávali mu zprávu o všem, co by u nich bylo katolické církvi na újmu. Jeho dopis byl pravděpodobně iniciován Wolfgangem z Horšovského Týna, plzeňským arciděkanem a farářem, jenž v červnu toho roku napomínal purkmistra a radu, aby v Plzni bylo zachováno katolické náboženství a nové nebylo povoleno. Dále Wolfgang žádal, aby byla opravena fara a chudým bylo v kostele vyhrazeno zvláštní místo.


 • prameny, literatura


 • události

  3/1592
  Zápis anglického právníka o Plzni 17. 9. 1568
  Zákaz provádění obřadů a zvonění při pohřbech nekatolíků


 • autor

  DM


Aktualizováno: 20. 02. 2019