Encyklopedie Plzně

Generální vizitace dominikánského kláštera

Generální vizitace dominikánského kláštera


 • 6. 6. 1593 (6. - 15. června 1593)


 • charakteristika

  Hypolit Maria Beccaria de Monte Regali, generál řádu dominikánů, provedl generální vizitaci dominikánského kláštera v Plzni, nejspíše jako reakci na četné stížnosti městské rady a faráře na špatné chování mnichů. Odjížděje z Plzně vyslovil radě velké uznání pro stálost města v katolické víře.


 • prameny, literatura


 • události

  29. 7. 1608
  Vizitace dominikánského kláštera


 • autor

  DM


Aktualizováno: 20. 02. 2019