Encyklopedie Plzně

10. výročí Února 1948

10. výročí Února 1948


  • 21. 2. 1958 (21. - 23. února 1948)


  • ulice

    náměstí Republiky


  • charakteristika

    Oslavy 10. výročí Února 1948 byly zahájeny v pátek 21. února 1958 slavnostními zasedáními okresních výborů strany a Národní fronty. Krajské oslavy započaly v sobotu 22. února, kdy byly položeny věnce na hroby sovětských vojáků na ústředním hřbitově. Ve velkém sále závodního klubu ROH Závodů V. I. Lenina se uskutečnila zasedání krajského výboru KSČ a Národní fronty na kterých byla předána 36 zasloužilým pracovníkům vyznamenání. V neděli 23. února byla zahájena výstava darů ženám kapitalistických států ve středisku Svazu československo-sovětského přátelství. Nedělní program pokračoval od 10 hodin na náměstí Republiky velkou manifestací pracujících, spojená se slavnostní přehlídkou jednotek Lidových milicí, armády, Pohraniční stráže a ozbrojených sil ministerstva vnitra. Po proslovu vedoucího tajemníka krajského výboru KSČ soudruha Jana Hlíny byl krajskému útvaru Lidových milicí předána rudá bojová zástava. Víkendový program byl zakončen slavnostním večerem v Divadle J. K. Tyla, kterého se účastnili členové krajského výboru KSČ, krajského výboru Národní fronty a představitelé veřejného a politického života v kraji.


  • autor

    DM


Aktualizováno: 20. 02. 2019