Encyklopedie Plzně

Zápis anglického právníka o Plzni

Zápis anglického právníka o Plzni


 • 3 / 1592 (konec března)


 • charakteristika

  Anglický právník Fynes Morrison, vracející se z Prahy domů, si zapsal, že "Plzeň ... je po Praze nejpěknější v celém království". S podivem konstatoval velký náboženský "zmatek", tj. konfesijní rozrůzněnost, často i uvnitř jednotlivých míst. Mezi multikonfesijní města výslovně počítal i Plzeň, což je vzhledem ke zdejší protireformaci překvapivé.


 • prameny, literatura


 • události

  7/1593
  Napomenutí nejvyššího hofmistra království Českého 7. 7. 1592
  Pochvala od cremonského biskupa 2. 9. 1589
  Výtka za přechovávání kacířů


 • autor

  DM


Aktualizováno: 19. 02. 2019