Encyklopedie Plzně

Upomínka České komory na berní nedoplatky

Upomínka České komory na berní nedoplatky


 • 7 / 1590 (červenec)


 • charakteristika

  České komora upomínala jménem panovníka dvanáct českých královských měst, ze nimi Plzeň, o berní nedoplatky. Urgence se minula účinkem. Komora sama berni vybrat nesměla a stavovští výběrčí, jimž to příslušelo, často byli solidární s dlužníky.


 • prameny, literatura


 • události

  1567
  Pořízení soupisů domů ve městě


 • autor

  DM


Aktualizováno: 03. 04. 2019