Encyklopedie Plzně

Stížnost na špatné hospodaření města

Stížnost na špatné hospodaření města


 • 1587 


 • charakteristika

  Stížnost rychtáře a obecních starších městské radě na její špatné hospodaření a nepořádky v obci. Ve stížnosti o deseti bodech se mimo jiné poukazuje na špatné zacházení se sirotky a vdovami, přijímání "lehkých a nepořádných" lidí za obyvatele, machinace při obsazování úřadů a nevyužívání možností, jež skýtají císařská privilegia z roku 1580.


 • prameny, literatura


 • události

  23. 11. 1580
  Povolení třetího výročního trhu 17. 10. 1580
  Císař povoluje zakoupení svobodného statku


 • autor

  DM


Aktualizováno: 19. 02. 2019